Fiskekort krävs för att fiska i Sövdesjön. 

Fiskekortet innefattar endast handredskap såsom metspö, spinnspö, pimpel, fluga samt drag.

  • Max 2 spö/person, max 4 spö/båt - aktiva
  • Vid isfiske max 2 pimpelspö per person - aktiva, angeldon förbjudet
  • Bruk av paravan vid trolling förbjudet

Riktat fiske efter gös är förbjudet 1-31 maj. Ålfiske är helt förbjudet. 

Fångas fisk som är fredad eller som underskrider gällande minimimått eller överskrider gällande maximimått får den inte föras i land utan ska genast återutsättas på bästa sätt.


Minimimått och antalsbegränsning

Gös: 40 cm max 65 - 1 st/dygn

Abborre: max 35 cm - 5 st/dygn

Gädda 40 cm max 80 cm - 1 st/dygn

Fisketillsyn

Sjön patrulleras med jämna mellanrum. Giltigt fiskekort krävs för fiske. Person som ertappas ute på sjön utan giltigt fiskekort och ej har möjlighet att lösa kort på plats rapporteras till Polisen och tillsynsperson äger laga rätt att beslagta utrustning kopplat till själva fisket.

  • Vi fritager oss från alla skador som till äventyrs vållas av fiskekortsinnehavarna.
  • Sportfisket sker på vederbörandes egen risk och ansvar. Använd flytväst!!
  • Båtar får ej framföras med en hastighet överstigande 5 knop eller på sådant sätt att det stör fisket eller badlivet.
  • Lämna båten ren och snygg och på rätt plats, var aktsam om åror och ankare.
  • Skador på båt och/eller tillbehör skall omedelbart anmälas till Sportfiska i Sövdesjön.
  • Fiskekortsinnehavaren är ersättningsskyldig för brutna åror och förlorat ankare.

Råd till dig som fiskar

Ta aldrig upp mer fisk än vad du och din familj kan äta. Avliva omedelbart fångad fisk som du ska behålla. Släpp varsamt tillbaka den fisk du inte kan eller vill behålla och hantera den ej med torra händer, då detta skadar fiskens slemskikt. Tänk på gällande bestämmelser. Visa aktning för naturen. Lämna alltid fiskeplatsen i det skick du vill finna den!

Det är vi som ska lämna möjligheterna att fiska i en levande miljö i arv till kommande generationer. Tänk på ditt ansvar! Följ angivna bestämmelser annars kan fiskbestånden tillfogas obotlig skada.