Välkommen till Sövdesjön

Hit kommer man för att stillsamt meta efter abborre eller jerka efter storgäddan.

Tillsammans med den fantastiska naturen, lugnet och ljudet av kluckande vatten blir fisket en helhetsupplevelse!

Vi har valt att låta tre båtar ligga kvar i sjön under vintern. Boka som vanligt via mail eller messenger.

Vi har fått frågor om vad som gäller vid isfiske på vår sjö och vi har bestämt att följande gäller: 2 aktiva pimpelspö per person och dag, angeldon vill vi inte ska användas, är således förbjudet. Fiskereglerna är desamma; Gädda 40 cm max 80 cm - 1 st/dygn, Gös: 40 cm max 65 - 1 st/dygn, Abborre: max 35 cm - 5 st/dygn. Tänk på att om fisken du fått på kroken inte ska med hem, kroka av snabbt och släpp tillbaka genast då ögonen på fisken är väldigt känsliga för kyla.

Dessa nya bestämmelser är tagna i samråd med Länsstyrelsen Skåne, Hav- och vattenmyndigheten, Kävlingeåns vattenråd och Klara Vatten AB, allt för att vi ska få ett långsiktigt sportfiske som ska gagna alla och även fortsättningsvis kunna bedriva fiskevårdsprojektet/reduktionsfiskeprojektet enligt myndigheternas riktlinjer. Vi önskar alla en riktigt fin helg i solen på isen, vi ses kanske – och var försiktiga därute!

Varmt välkomna hälsar Annika och Eva.

 

 

 

Om Sövdesjön

Sövdesjön har en yta på 2,72 km2. Sjön är en del i ett större system med flera sjöar. Tillrinningsområdet utgörs i huvudsak av lika delar skog och åker. Det enda frånflödet är Klingavälsån som rinner norrut. Sjön har tre öar, en i Kyrkviken och två i sjöns södra del. Sövdesjön har också flera grund. Stränderna är långgrunda och stupar efter ca 10 - 100 m.

Djupaste delen av sjön är ca 8 m. Sjön är näringsrik och blågrönalgblomningar uppträder regelbundet sommartid. Omgivningen runt sjön är mycket flack och sjön är kraftigt vindexponerad. I norra delen finns stora vassbälten.

Håll dig på rätt sida gränserna.  Det som är markerat grått på bilden tillhör inte Sportfiska i Sövdesjöns arrende. F.o.m 28 mars har vårt fiskevatten utökats, vi har nu även tillgång till den västra delen av sjön.