Välkommen till Sövdesjön

Hit kommer man för att stillsamt meta efter abborre eller jerka efter storgäddan.

Tillsammans med den fantastiska naturen, lugnet och ljudet av kluckande vatten blir fisket en helhetsupplevelse!

Varmt välkomna hälsar Annika och Eva.

 

Om Sövdesjön

Sövdesjön har en yta på 2,72 km2. Sjön är en del i ett större system med flera sjöar. Tillrinningsområdet utgörs i huvudsak av lika delar skog och åker. Det enda frånflödet är Klingavälsån som rinner norrut. Sjön har tre öar, en i Kyrkviken och två i sjöns södra del. Sövdesjön har också flera grund. Stränderna är långgrunda och stupar efter ca 10 - 100 m.

Djupaste delen av sjön är ca 8 m. Sjön är näringsrik och blågrönalgblomningar uppträder regelbundet sommartid. Omgivningen runt sjön är mycket flack och sjön är kraftigt vindexponerad. I norra delen finns stora vassbälten.

Håll dig på rätt sida gränserna. Gå in på SGUs Geokartan (apps.sgu.se/geokartan) när du kommit ut på sjön, zooma in Sövdesjön och klicka på ”Min position”. Då ser du var du befinner dig och därmed om ditt fiskekort gäller. Det som är markerat grått på bilden tillhör inte Sportfiska i Sövdesjöns arrende.