Välkommen till Sportfiska i Sövdesjön

Hit kommer man för att stillsamt meta efter abborre eller jerka efter storgäddan.

Tillsammans med den fantastiska naturen, lugnet och ljudet av kluckande vatten blir fisket en helhetsupplevelse!

 

Välkomna hälsar Annika och Eva.

 

 

 

 

Om Sövdesjön

Sövdesjön har en yta på 2,72 km2. Sjön är en del i ett större system med flera sjöar. Tillrinningsområdet utgörs i huvudsak av lika delar skog och åker. Det enda frånflödet är Klingavälsån som rinner norrut. Sjön har tre öar, en i Kyrkviken och två i sjöns södra del. Sövdesjön har också flera grund. Stränderna är långgrunda och stupar efter ca 10 - 100 m. Omgivningen runt sjön är mycket flack och sjön är kraftigt vindexponerad. I norra delen finns stora vassbälten.

Djupaste delen av sjön är ca 8 m. Sjön är näringsrik och har klassats till dålig ekologisk status, på grund av grumligt vatten, höga näringshalter och återkommande algblomningar. För att förbättra vattenkvalitén har reduktionsfiske utförts med not under hösten 2018 och 2019 efter att ett testfiske med not 2017 visade att det fanns en mycket stor biomassa vitfisk i sjön. Målet med reduktionsfisket är att få ett klarare vatten, färre algblomningar, ökad biologisk mångfald samt gynna rovfisk vilket i sin tur förväntas ha positiv effekt på nedströms liggande områden samt friluftsliv.

Håll dig på rätt sida gränserna.  Det som är markerat grått på kartbilden tillhör inte Sportfiska i Sövdesjöns arrende.