Välkommen till Sportfiska i Sövdesjön

Hit kommer man för att stillsamt meta efter abborre eller jerka efter storgäddan.

Tillsammans med den fantastiska naturen, lugnet och ljudet av kluckande vatten blir fisket en helhetsupplevelse!

 

Välkomna hälsar Annika och Eva.

 

 

 

Om oss

Möjligheten att sportfiska i Sövdesjön startade i början av 1970-talet då yrkesfiskare Nils Borgström anlade en liten kaj på den tidigare sandstranden. Nisse arrenderade Sövdeborgs gods fiskevatten och marken i hamnen. Till arrendet hörde då också Sövdeborgssjön, Sövdeborgs del av Snogeholmssjön, Saxerödsån och Klingavälsån. Nisse bedrev yrkesfiske på våren, sommaren och hösten med fem ålbottengarn i varje sjö och ryssjor i åarna. Han lade även nät under tidiga vårar. Under vintrarna fiskades det också med nät under isen efter konstens alla regler.

Det var ålen som det fanns förtjänst i. Det fanns bidrag att få för att sätta ut ålyngel vilket gjordes varje vår. Nisse anlade under den senare delen av 70-talet ett litet rökeri i hamnen och rökte ål och egenodlad regnbågsforell. Forellen odlades i dammar på Sövdeborgs marker i Sjöbo Ora. Det var strykande åtgång i korsvirkeshyddan på både ål och forell. Under en tio års period gick det till så mycket ål att Nisse inte kunde avsätta det lokalt utan sålde levande ål vidare till Tyskland. Nisse fiskade även gädda, gös och abborre som såldes efter hand som det togs upp.

Till en början fanns det fem roddbåtar i glasfiber av varierande storlek till uthyrning. Ett fiskekort kostade 1:50 och båthyran var 50 öre. Allt eftersom efterfrågan ökade investerade Nisse i fler båtar. Därtill fanns det förfrågningar om möjlighet till egen båtplats och därför anlades det två bryggor för ändamålet. Hamnen blev också ett utflyktsmål för familjer och och de som ville prata en stund. “Alla borde ha en vän som man kan sitta på frysboxen hos, och dingla med benen” sa ett av barnen i byn en gång.

Rekordet på sportfiskad gädda torde vara 13,6 kg, fångad av “Sydkraft” 1975. “Sydkraft” var namnet som användes i bokningsboken och stod för  två sportfiskare som alltid lånade 2:an (nu skrotad) tidiga söndagsmorgnar, hade motor med sig och var de enda som alltid hade fisk med sig i land. Om rekordet stått sig genom åren är svårt att veta - undertecknad har ingen annan information i alla fall.

I början av 2000-talet valde Nisse att gå i pension från yrkesfisket, men behöll sportfiskearrendet som en vilsam syssla på äldre dagar. Nisse gick bort 2011 efter en tids sjukdom och hans hustru, Kerstin, tog över arrendet och verksamheten.

I april 2019 valde Kerstin att gå i pension och döttrarna Annika Håkansson och Eva Borgström driver verksamheten vidare.

F.o.m. 1 mars 2021 har vi systrar startar ett eget bolag - Sportfiska i Sövdesjön AB - och tar över driften av verksamheten helt och hållet. I stort betyder det inga förändringar alls utan vi fortsätter att arbeta i den anda vi skapat under dessa år - natur- och fiskevård, upplevelser för stora och små och trevligt småsnack på hamnplan.