Välkommen till Sövdesjön

Hit kommer man för att stillsamt meta efter abborre eller jerka efter storgäddan.

Tillsammans med den fantastiska naturen, lugnet och ljudet av kluckande vatten blir fisket en helhetsupplevelse!

Vi har valt att låta tre båtar ligga kvar i sjön under vintern. Boka som vanligt via mail eller messenger.

Vi har fått frågor om vad som gäller vid isfiske på vår sjö och vi har bestämt att följande gäller: 2 aktiva pimpelspö per person och dag, angeldon vill vi inte ska användas, är således förbjudet. Fiskereglerna är desamma; Gädda 40 cm max 80 cm - 1 st/dygn, Gös: 40 cm max 65 - 1 st/dygn, Abborre: max 35 cm - 5 st/dygn. Tänk på att om fisken du fått på kroken inte ska med hem, kroka av snabbt och släpp tillbaka genast då ögonen på fisken är väldigt känsliga för kyla.

Dessa nya bestämmelser är tagna i samråd med Länsstyrelsen Skåne, Hav- och vattenmyndigheten, Kävlingeåns vattenråd och Klara Vatten AB, allt för att vi ska få ett långsiktigt sportfiske som ska gagna alla och även fortsättningsvis kunna bedriva fiskevårdsprojektet/reduktionsfiskeprojektet enligt myndigheternas riktlinjer. Vi önskar alla en riktigt fin helg i solen på isen, vi ses kanske – och var försiktiga därute!

Varmt välkomna hälsar Annika och Eva.

 

 

Om oss

Möjligheten att sportfiska i Sövdesjön startade i början av 1970-talet då yrkesfiskare Nils Borgström anlade en liten kaj på den tidigare sandstranden. Nisse arrenderade Sövdeborgs gods fiskevatten och marken i hamnen. Till arrendet hörde då också Sövdeborgssjön, Sövdeborgs del av Snogeholmssjön, Saxerödsån och Klingavälsån. Nisse bedrev yrkesfiske på våren, sommaren och hösten med fem ålbottengarn i varje sjö och ryssjor i åarna. Han lade även nät under tidiga vårar. Under vintrarna fiskades det också med nät under isen efter konstens alla regler.

Det var ålen som det fanns förtjänst i. Det fanns bidrag att få för att sätta ut ålyngel vilket gjordes varje vår. Nisse anlade under den senare delen av 70-talet ett litet rökeri i hamnen och rökte ål och egenodlad regnbågsforell. Forellen odlades i dammar på Sövdeborgs marker i Sjöbo Ora. Det var strykande åtgång i korsvirkeshyddan på både ål och forell. Under en tio års period gick till det så mycket ål att Nisse inte kunde avsätta det lokalt utan sålde levande ål vidare till Tyskland. Nisse fiskade även gädda, gös och abborre som såldes efter hand som det togs upp.

Till en början fanns det fem roddbåtar i glasfiber av varierande storlek till uthyrning. Ett fiskekort kostade 1:50 och båthyran var 50 öre. Allt eftersom efterfrågan ökade investerade Nisse i fler båtar. Därtill fanns det förfrågningar om möjlighet till egen båtplats och därför anlades det två bryggor för ändamålet. Hamnen blev också ett utflyktsmål för familjer och och de som ville prata en stund. “Alla borde ha en vän som man kan sitta på frysboxen hos, och dingla med benen” sa ett av barnen i byn en gång.

Rekordet på sportfiskad gädda torde vara 13,6 kg, fångad av “Sydkraft” 1975. “Sydkraft” var namnet som användes i bokningsboken och stod för  två sportfiskare som alltid lånade 2:an (nu skrotad) tidiga söndagsmorgnar, hade motor med sig och var de enda som alltid hade fisk med sig i land. Om rekordet stått sig genom åren är svårt att veta - undertecknad har ingen annan information i alla fall.

I början av 2000-talet valde Nisse att gå i pension från yrkesfisket, men behöll sportfiskearrendet som en vilsam syssla på äldre dagar. Nisse gick bort 2011 efter en tids sjukdom och hans hustru, Kerstin, tog över arrendet och verksamheten.

I april 2019 valde Kerstin att gå i pension och döttrarna Annika Håkansson och Eva Borgström driver verksamheten vidare.